Beter leren bewegen

Met gerichte oefeningen richten we ons op het aanleren of verbeteren van de (fijne) motoriek. Na een periode van rust, zoals na een blessure, ziekte of operatie, of bij het verminderen van de motorische vaardigheden door het ouder worden, kan het bewegen opeens moeilijker worden. Oefenen is dan de manier om het oude niveau weer zoveel mogelijk te behalen. Hoe te oefenen verschilt per mens en per doel.

Het aanleren en verbeteren van onze vaardigheden gaat via bepaalde natuurlijke regels. Als u een motorische vaardigheid opnieuw moet leren, dan kan de fysiotherapeut u uitstekend begeleiden. Door de kennis die een fysiotherapeut heeft over de motorische leerprocessen kan hij er voor zorgen dat het oefenproces optimaal verloopt. Onafhankelijk van op welk niveau u begint en eindigt zal de begeleiding van de fysiotherapeut verschil maken!

De vaardigheden die op deze manier benaderd kunnen worden zijn talrijk: van het verbeteren van de reactiesnelheid van de vingers tot het ontspannen vasthouden van een instrument; van het gooien van een bal tot het optillen van kinderen.

Informeer gerust als u wilt weten of de fysiotherapeut Leiden u kan helpen.

Dry Needling

Dry needling is een methode om spanning in een spier te verminderen. Aan veel soorten klachten ligt een langdurige overspanning van een spier of zelfs spiergroep  ten grondslag. Door overbelasting van enig soort kunnen een aantal spiervezels in een spier aangespannen blijven. Ze blijven als het ware in de “aan” stand staan. Dit kan leiden tot harde plekken in een spier, triggerpoints of taut-bands. Hieruit kan lokale pijn maar ook pijn verderop in het lichaam ontstaan. Klachten die vaak een relatie hebben met triggerpoints zijn onder andere krampgevoeligheid, vermindering van kracht, pijn bij druk, uitstralende pijn en een brandend gevoel in de spier.

Met dry needling gebruiken we een naald om de spier te prikkelen, die daardoor meestal een samentrekking laat zien. Dit noemen we een twitch. Hierdoor  zal de spier uit zijn verhoogde spanning komen. In veel gevallen geeft dit al snel verlichting, maar in ieder geval is na drie behandelingen wel te zeggen of deze methode voor uw klacht de juiste is.

Dry needing wordt door iedereen anders ervaren. De meeste mensen vinden de pijn meevallen. Als blijkt dat de naalden bij u te veel pijn doen kan de behandeling op dat moment worden bijgesteld door de fysiotherapeut Leiden.

Ontspanningsoefeningen

Om vitaal te blijven moet het lichaam kunnen ontspannen.

Aanhoudende spanning en stress zijn funest zijn voor de veerkracht van ons lichaam. Onder invloed van spanning gaat het lichaam over op een soort spaarstand, die het mogelijk maakt om onder druk toch te functioneren. Echter, deze spaarstand is bedoeld om kort ingeschakeld te zijn. Om vitaal te blijven moet er ruim mogelijkheid zijn voor het lichaam om te kunnen herstellen.

Een leven met relatief veel spanning kan overbelastingsklachten in de hand werken. Het lichaam kan simpelweg, in de spaarstand, het onderhoud niet uitvoeren. Vaker dan we willen, blijven we in een verhoogde staat van paraatheid staan zonder dat het nodig is. Bewust worden van het lichaam en het doen van ontspanningsoefeningen kunnen u helpen. De fysiotherapeut kan u hierin begeleiden.

Tijdens de behandeling met de fysiotherapeut Leiden zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden ontspanning(smomenten) in uw leven te implementeren. Zo zal het op een eenvoudige manier mogelijk worden een balans te vinden tussen spanning en ontspanning.

DAM-Methode

De DAM-techniek is een nauwkeurige techniek om gewrichten beter te laten functioneren.

Als botstukken niet meer optimaal worden begeleid door de gewrichtsbanden, zal het gewricht niet meer goed bewegen. De Dam-techniek richt zich op het herstellen van deze geleiding.

Met subtiele sturing en herhaalde beweging wordt een verbetering bereikt in het beperkte gewricht. De methode is pijnloos en niet belastend voor u. Gezien de mildheid van de techniek en het gevoel van ruimte in het gewricht dat patiënten vaak ervaren na de behandeling is het heel geschikt voor mensen  die langdurig last hebben van hun arm of hevige pijn hebben.

Massage

Massage is een oeroud en prachtig middel om pijn en spanning te verlichten.

Toch wordt massage tegenwoordig in de fysiotherapie niet meer zoveel toegepast. In een enkel geval zal een massage toch worden toegepast om bijvoorbeeld grote afweerspanning weg te nemen om de behandeling beter mogelijk te maken. Het kan soms gewoonweg de enige aangewezen methode zijn om spanning te verminderen.

Ritmische massage, een massage vormgegeven vanuit de antroposofie, werkt sterk ontspannend en toch ook vitaliserend. Veel mensen ervaren het als een weldaad. Het is een massage die wordt gegeven ter bevordering van het lichaamsgevoel, essentieel voor het herstel van welke klacht dan ook.

Medical Taping

Dit gekleurde tape ondersteunt het herstel van het onderhuids bindweefsel.

Dit is een manier van tapen die uitstekend toe te passen is bij iedereen! Het tape ondersteunt via de huid het onderliggend bindweefsel bij het herstel. Vaak wordt direct een pijnverlichting ervaren en een “lichter gevoel” in de regio van de klacht.

Houdingsadvies

De “juiste houding” wordt door iedereen anders bekeken.

Zolang de belasting niet de mogelijkheden van het lichaam te boven gaat zijn er veel “ongezonde” houdingen mogelijk. Voor het lichaam is afwisseling essentieel. Vaak is niet de houding zelf het probleem maar een eenzijdigheid in het algehele bewegingspatroon. En daarbij: elk lichaam is anders! Dat weegt mee in het advies over uw houding.

Soms is het toch nodig een houding te “verbeteren” om daarmee herstel mogelijk te maken. Dit is vaak het geval bij rug, nek en schouderklachten. Het veranderen van enkele kleine gewoonten kan dan al resultaat opleveren. Het is niet altijd nodig de nieuw geleerde houding te blijven nastreven.

In het kader van de werkhouding is het in enkele gevallen mogelijk op het werk te worden geobserveerd door de fysiotherapeut Leiden. Op die manier kunnen kleine gewoontes of noodgedwongen houdingen aan het licht komen en zo kan duidelijker worden waar uw klacht vandaan komt.

Feldenkrais-Methode

Een mens maakt een heleboel bewegingen onbewust. Gedurende het opgroeien en door het oefenen van nieuwe vaardigheden worden bewegingen automatismen. In het automatiseren kunnen ook compenserende of “overspannen” bewegingen worden meegenomen. Het gebruiken van bewegingen die bijvoorbeeld onnodig gespannen verlopen kan leiden tot klachten. De Feldenkrais methode probeert dit proces om te keren. Door rustige, kleine bewegingen met aandacht en variaties uit te voeren wordt geprobeerd als het ware het lijf resetten. Dit maakt de weg vrij voor herstel van klachten en ook voor het verbeteren van houding en ademhaling.

Het wordt ook wel mindfulness in bewegen genoemd. Ieder mens kan baat hebben bij deze methode. Vaak is na drie sessies al een blijvende verbetering te bemerken.